Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Korjausrakentamisesta

Korjausrakentamisen tehtävää tehdessä, on tullut mietittyä suomalaista talohistoriaa. Talonpoikaistalot ovat yksi osa-alue suomalaista rakennuskulttuuria. Panu Kailan kirja, joka on hyvä opus hirsirakennusten kunnostamisen näkökulmasta. Kirpparilta vuosia sitten löysin Rakennusapteekin I painoksen. Nämä kirjat ovat enemmän luettelomaisia, kunnostamiseen ja ylläpitämiseen liittyviä tietolähteitä (kuvat yllä www.simo.fi          


 

Hauska lukea, miten erityylisiä, vuosikymmenen tai-sadan mukaan tyypiteltyjä ikkunamalleja löytyy (Rakennusapteekki I)kirjasta. Pohjoisen pohjalaistaloissa oli omat tyylilliset piirteensä verrattuna vaikkapa Etelä-Pohjalaisiin taloihin. Perinnönjaossa saatettiin toisen päädyn sali antaa yhdelle lapsista oman tuvan rakennusaineiksi.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanhoista miljöistä tulee helposti mieleen kaupunki, esim wanha Rauma, Turku  tms.. Vanhaa rakennuskantaa on kuitenkin suojeltu pienemmissäkin pitäjissä, mm. Etelä-Lapissa on mm. yksi suojeltu kulttuurimaisema.  Museotien varrella on useita alkuperäisiä vanhoja hirsitaloja

Aikanaan kun rakensimme, halusimme sopivasti vanhaa fiilistä omaan kotiimme. Huonekorkeus on sama,kuin lapsuuskodin pirtissä l. 3 metriä. Uusi on aina uusi ja perinnetalo puhtaimmillaan on se aito vanha esim. 100-vuotias talo. Näitä tulisi vaalia ja kunnostaa vanhoja materiaaleja ja perinteitä kunnioittaen ja tänäpäivänä pitkälti jo näin tehdäänkin.

Monesti on kuullut sitäkin, kuinka ihmiset ovat harmitelleet kun esim 70-luvulla purettiin hyväkuntoisia vanhoja hirsitupia. Silloin oli muodikasta rakentaa matalia 70-luvun koteja.
 

Uunien kohdalla (Rakennuapteekki I painos) kerrotaan suomalaisen takkavalmistuksen olleen pitkälti Turun Kaakelitehtaan harteilla. 1800-luku oli kaakeliuunien kulta-aikaa ja silloin valmistettiin ensimmäiset suomalaiset kaakeliuunit. Muita valmistajia oli Wilhelm Andstenin tehdas Helsingissä ja mm. Rakkolanjoen tehdas.

 


Linkki  Rakennusapteekin nettisivuille, jonka kautta saa hankittua ajanhengen mukaisia sisustustarvikkeita ja rakennusmateriaaleja. Kurkkaa museotielle tästä 

Tulipas pitkä sepustus, mites teillä. oletko enemmän perinnerakennusten kannattaja vaiko modernimman arkkitehtuurin ystävä ? :)