Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Talonpoikais/pohjalaiskulttuurin inspiroimana(Jetta-Talo) | 3.9.2014

Pohjalainen


Pohjalainen talo Jetta-talolta


Tämä pohjalaistalomallisto -  syntyi yhteistyöprojektina ja osin työ -ja opintoihin liittyvänä työssäoppimis/yritysyhteistyötehtävänä. Lähtökohtana ja tehtävänä oli suunnitella/visualisoida talonpoikais- ja pohjalaistalonpiirteitä omaava mallisto yhteistyössä ko mallistoa valmistavan yrityksen suunnittelupuolen kanssa. 
Talonpoikainen kulttuuri on vahva osa suomalaisuutta.  Aikanaan 70 -luvulla alkoi perinteisten hirsitalojen hävittämisbuumi. Monesta pitäjästä aidot vanhat ja perinteiset talot hävitettiin liki kokonaan. Ehkä sodan jälkeinen sukupolvi koki ne liian vanhanaikaiseksi?. Onneksi on ollut myös kulttuurinpuolustajia ja heidän ansioistaan muutama helmi on säästynyt. Hurjimpia tarinoita ovat ehjien perinnetalojen  "polttopuuksi pilkkominen".

Olen itse varttunut talonpoikaistalossa, jolla ikää n. 130-vuotta. Lapsuuden kodissa opetettiin arvostamaan vanhaa. Veljillä ja siskolla ovat talonpoikais/pohjalaistalot, joita he ovat pieteetillä kunnostaneet. Lähipiiriimme kuuluva perhe on hiljan rakentanut itsesuunnitteleman, omannäköisen - pohjalaistalon ja tämän suurelementtitalon toimitti Jetta-Talo. Heidän kohteessaan onkin su talotehtaan näyttely. Näistä kaikista edellä mainituista seikoista inspiroituen syntyi Jetan pohjalaistalomallisto.

Voiko talonpoikaistalo/pohjalainen olla suurelementtitalo? Mietin tätä pitkään ennen projektiin lähtemistä, sillä aikanaan tämäntyyliset talot/tuvat tehtiin hirsistä. Päädyin lopulta ajatuskulkuun, että mikäettei?  Aikojen saatossa kehitys, ihmisen kädenjälki on aina näkynyt kaikessa ihmisen tuottamassa. Olisivatko jo esi-isät tehneet suurelementtitaloja jos heillä olisi ollut siihen tekniset valmiudet ja mahdollisuudet? Miksei siis kehitys saisi näkyä myös tässä perinteisyyttä huokuvassa mallissa.

Mallisto ei luonnollisesti yritäkään olla täysin autenttinen toisinto vanhasta, vaan mahdollisimman paljon perinteisiä piirteitä omaava järkevän kokoinen ja tämänpäivän mittapuulla myös toiminnallinen kokonaisuus. Pohjalaistaloille tyypillisiä piirteitä on pyritty integroimaan ja huomioimaan mahdollisimman paljon - nykyajan vaatimukset huomioiden.

Puuaines taloihin saadaan vieressä sijaitsevalta omalta sahalta, jonne puut tuodaan ympäristön lähimetsistä. Mallisto, pohjakuvineen löytyy nyt myös yrityksen  nettisivuilla josta pääset tutustumaan niihin tarkemmin. Olisi kiva kuulla millaisia ajatuksia ko mallisto herättää teissä :)?

Syysterveisin *yritysyhteistyö -projekti