Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Näköluokan sisustukseen syvyyttä _ambient designin_ kautta | 10.6.2016


Millainen tilasisustus rakennetaan koululaisille kun tilaa käyttävät opiskelijat eivät näe ollenkaan tai näköä on jäljellä hyvin vähän?
  Sain mahdollisuuden lähteä mukaan uudiskouluhankkeeseen projektin loppusoralla. Materiaali- ja kalustehankinnat oli jo päätetty -  tästä huolimatta sain suunnitella tietynlaista tulevaisuuden näköluokkakonseptia tilaa käyttäville. Toivomuksena oli lähinnä se, ettei mitään perinteisiä pulpettijuttuja - vaan jotain  uutta ajatusta tilaan.


Lähtiessäni etsimään tietoa - tutustuin eri aisteja hyödyntävään ambient designiin - joka sittemmin vei mennessään. Ambient design - ambience design on lyhykäisyydessään designia ja sisustusta kaikille aisteille, jossa pyritään kokonaisvaltaiseen tilakokemukseen. Parhaimmillaan tila tuo elämyksiä ja jää positiivisesti mieleen. Perinteisen näköaistein koettavan lisäksi tuodaan tilaan esim. äänimaailmaa, tuoksuja, käsinkosketeltavia materiaaleja yms.


Millainen tilasisustus sopisi näköesteiselle? Näköesteisen tilasuunnittelussa  on paljon huomioitavia asioita. Erityisesti huomioitavaa ovat käytettävyys, turvallisuus, valaistus (häikästymisherkkyys, valoarkuus), värit voidaan nähdä poikkeavasti,  tilassa ei saa olla törmäysvaaraa,  teräviä kulmia jne..Näköesteisen kuuloaisti voi olla todella hyvä, sillä muut toimivat aistit pyrkivät korvaamaan menetettyä. Näinpä äänet saatetaan kuulla vahvasti  jolloin akustiikan merkitys kasvaa. Kokemuksen tuomaa ja tutkittua tietoa löytyy  hyvästä tilasta.


Projektissa tarkastelinkin luokkaa enemmän kontrastien ja pinnan muotojen kautta,Perinteisen pulpettiryhmittelyn sijaan toin tilaan muunneltavat pöydät sekä "oppisohvan". Sohva toimii myös tilanjakajana ja johdattavana elementtinä. Pulpetti/pöytäryhmät on aseteltu niin, että tarvittaessa avustaja mahtuu viereen (3 opiskelijaa + 3 avustajaa). Samaan aikaan toinen puolisko luokasta pystyy opiskelemaan oppisohvalla toisen opettajan/ohjaajien avustamana.

Mitä laajemmasta aistiesteisyydestä/vammaisuudesta onkaan kyse -  sitä enemmän pyritään hyödyntämään jäljellä olevia aisteja - esim. tuntoaisti - tuomalla tilaan vaikkapa erilaisia tekstuureja. Seinäpinnoitteeksi valitsinkin niin lakattua betonimaista pintaa, kuin korkkia ja puumateriaalia, joissa on erilainen pinnan tuntu. Ajatus oli, että seinäpintoja saa luvan kanssa koskettaa ja ne on käsitelty helposti puhdistettaviksi. Materiaalit toimivat  samalla lisäankkurina tilan koordinoimisessa.
 Mitä mieltä olet tällaisesta tunnelmadesignista? Onko sinulle ambient design l. tunnelmadesign jo tuttu asia?

Mukavaa ja rentouttavaa viikonloppua :)

Sike